BrainCool AB (publ) offentliggör årsredovisningen för verksamhetsåret 2020

Report this content

BrainCool AB (publ):s årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.braincool.se samt som bilaga i detta pressmeddelande.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.