BrainCool AB (publ) ökar intäkterna med 343% under årets tre första kvartal 2019

Report this content

BrainCool AB (publ) ökar intäkterna för årets första nio månader till 3,1 MSEK, motsvarande en uppgång på 343% jämfört med samma period föregående år (0,7 MSEK).

VD Martin Waleij kommenterar;

-        Huvudelen av intäkerna kommer från den europeiska verksamheten som dessutom visar god orderingång hittills under det fjärde kvartalet. Vi förväntar oss även att intäkter från USA-marknaden kommer att stiga.

BrainCool lämnar delårsrapport den 29 november, efter den pågående nyemissionen med teckningsperiod 29 oktober – 12 november, således påverkas ej tidsplanen för kapitalanskaffningen.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2019. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar