BrainCool AB (publ): Patentgodkännande för Cooral® System i Japan

BrainCool AB (publ) har erhållit besked (”notice of allowance”) om att det japanska patentverket avser godkänna patentansökan för Cooral® System.

Cooral® System, erhöll precis marknadsgodkännande inom EU för att motverka oral mukosit, en allvarlig biverkan vid cancerbehandling.

Produkten erhöll 2015 ett rekordsnabbt svenskt godkännande. Bolaget gick därefter vidare med en internationell PCT-ansökan inom det s.k. prioritetsåret.

Ansökningsförfarandet är inne i internationell fas och produkten har även erhållit patentgodkännande för den kinesiska marknaden, där produkten dessutom innehar en form av fast-track.

VD Martin Waleij kommenterar;

-        Timingen är perfekt; vi har precis erhållit marknadsgodkännande inom EU och arbetar nu intensivt med affärsutvecklingsprojekt och regulatoriska projekt för produkten för den japanska marknaden. Vi har sedan tidigare en mindre japansk klinisk studie i ryggen inom allmän onkologi som rönt stort intresse hos både myndigheter och opinionsledare i Japan.

Att vi i tidig fas nu erhållit patentgodkännande i både Japan och Kina är ytterligare en kvalitetsstämpel för bolagets projekt inom onkologi.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.