BrainCool AB (publ): Rättelse: Ny studie med RhinoChill™ visar med statistisk signifikans att tidig kylning leder till ökad överlevnad och neurologisk funktion för hjärtstoppspatienter

Tidigare idag, den 18 november 2019, publicerades ett pressmeddelande felaktigt med hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Informationen i pressmeddelandet är regulatorisk men inte av MAR-karaktär. Pressmeddelandet i sin helhet, utan hänvisning till MAR, återfinns nedan.

Den kliniska studien, som presenterades vid American Heart-mötet i helgen, var en prospektiv analys av insamlade data från PRINCESS-studien. Det förväntas publiceras i en högt rankad medicinsk tidskrift i vinter. 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan tid att initiera kylning och neurologisk intakt överlevnad hos patienter med hjärtstopp utanför sjukhuset. En tidig behandlingsgrupp definierades som patienter randomiserade med EMS < 20 minuter från tiden för hjärtstopp. Tid till randomisering användes en proxymätning för tid för att initiera kylning. 

Hos patienter med initial chockerbar rytm (VF / VT-patienter) var skillnaden i CPC 1-2 50,9% mot 29,8%, (p-värde = 0,003), och i andelen med fullständig utvinning CPC 1 (patienter med fullständig neurologisk återhämtning ) var 47,4% mot 21,1% (p-värde = 0,008). 

VD Martin Waleij kommenterar; 

-          Det framgår tydligt att tiden tills måltemperatur uppnås påverkar resultaten av överlevnad och förbättrat neurologiskt resultat för patienter med hjärtstopp, i denna studie tydligt visade hos initiala patienter med chockerbar rytm. 

Bifogat visas en trendanalys för överlevnad med CPC 1–2 baserat på hur snabbt kylning intierats efter hjärtstopp

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar