BrainCool AB (publ) senarelägger bokslutskommuniké

Styrelsen i BrainCool AB (publ) har den 14 februari 2018 beslutat att senarelägga publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för 2018.

Tidigare kommunicerat datum var 15 februari 2019. Nytt datum för publicering har bestämts till torsdagen 28 februari 2018.

Anledningen till senareläggningen är den ökade arbetsbelastningen med anledning av finansieringsavtal samt pågående processer med affärs- och produktionsavtal.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar