BrainCool AB (publ) sluter leveransavtal med sjukhusgrupp på västkusten i USA

Report this content

BrainCools första produkt för USA-marknaden, IQool™ System (varumärke BrainCool™ System på övriga marknader),  har under året utvärderats på två sjukhus i Utah med goda resultat. Ett leveransavtal har nu slutits med sjukhuskedjan som omfattar över 20 sjukhus i västra USA, för implementering på flera sjukhus under 2020.

                            

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar;

  • Leveransavtalet med en större sjukhusgrupp i västra USA är ett mycket viktigt steg för vår amerikanska verksamhet. Det är även ett steg på vägen i bolagets målsättning att nå avtal med s.k GPO (General purchase organisation), då denna sjukhusgrupp är en del av Intralere, vilken är en av USA:s största GPOs på sjukvårdsmarknaden med över 3700 akutvårdssjukhus inkluderade.

BrainCool har under det gångna året utvärderat IQool™ System på åtta (8) kliniker i USA med goda resultat. Tre av sjukhusen är nu kunder och ett flertal har budgeterat för köp av system under 2020.

BrainCool kommer under andra delen av januari genomföra en presentation av USA-verksamheten i samarbete med BioStock och även kommunicera tydliga mål för verksamheten under 2020.

Ett viktigt delprojekt under 2020 är att sluta avtal med 1 – 2 GPOs, vilka i regel öppnar upp för nya produkter endast en gång vartannat till tredje år. För unika nya produkter kan dock nya kategorier skapas omgående, och BrainCool har startat en dialog med två GPOs för både IQool™ System och Cooral® System.

Försäljning genom GPO-kontrakt kommer att vara en viktig del av att driva vår amerikanska tillväxt och support.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2019.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar