• news.cision.com/
 • BrainCool/
 • BrainCool AB (publ): Uppdatering av avtal mellan BrainCool AB (publ) och PolarCool AB (publ)

BrainCool AB (publ): Uppdatering av avtal mellan BrainCool AB (publ) och PolarCool AB (publ)

Report this content

BrainCool och PolarCool har uppdaterat och omförhandlat avtalen dem emellan för att förbättra förutsättningarna för PolarCool ABs utveckling, ett bolag som BrainCool AB idag äger 10 % av. De tidigare samarbets- och licensavtalen är avslutade och har ersatts av två nya avtal.  Här följer en kort beskrivning av de förändringar som har gjorts:

Samarbetsavtalet

 • BrainCool CE märker nu bolagets produkt under september månad för både akutsjukvård och hemsjukvård efter att produktens tredjepartstester nu blivit godkända. Produkten granskades av Notified body redan i maj.
 • Avtalet har förlängts ett år till 1 september 2021. Parterna avser att lämna in PolarCools FDA-ansökan för produkten under 2020.
 • BrainCool och PolarCool kommer genomföra ett joint marketing program för USA- marknaden under ett år för att bygga bolagens varumärken.

Överlåtelse av immateriella rättigheter

 • För att stärka PolarCool överlåter BrainCool patent avseende kylhjälmen samt varumärkesrättigheterna avseende POLARCAP till PolarCool.
 • Ersättningen till BrainCool motsvarar faktiska kostnader för BrainCools registrering av rättigheterna, summa ca 790 000 kr.

Licensavtalet

 • I PolarCools licens till BrainCools teknologi, läggs applikationen Whiplash till för akutsjukvård (som har ett nära samband med hjärnskakning från idrotter inom intensivvård).
 • I och med att rättigheter enligt ovan överlåts, tas licenser avseende varumärke och ovan patent avseende kylmössan bort från licensavtalet (som därmed endast avser kylsystemet)
 • BrainCool ges en licens tillbaka avseende kylmössan, utom för PolarCools applikationer
 • Reglering om ytterligare royalties till BrainCool tas bort, licensen anses vara fullt betald genom de engångsavgifter som betalades i samband med licensens beviljande (i september 2018)
 • BrainCool ges rätt att få första chansen att förhandla ett distributionsavtal med PolarCool för marknaderna i Tyskland och USA för akutsjukvårds produkten för behandling av Whiplash.

VD Martin Waleij kommenterar

Det är en fördel för bägge bolagen att etablera ett ännu bättre samarbete och teknikutbyte i detta skede av bolagens utveckling där bägge verkar för tidig kylning. Därför är det positivt och naturligt att förlänga samarbetsavtalet samt etablera ett joint marketing projekt på USA-marknaden.

Samtidigt förstärks PolarCools självständighet och ställning genom överlåtelse av immateriella rättigheter som närmast hör hemma hos det bolaget, samt genom att befria PolarCool från royalties till BrainCool.

Whiplash har en stor potential och har ett naturligt samband med hjärnskakning inom intensivvården, där samma produkt får två användningsområden. Denna upplåtelse utgör samtidigt ingen uppoffring för BrainCool eftersom bolaget ändå inte har möjlighet/resurser att ge sig in i nya applikationer eftersom fokus ligger på intensivvård och onkologi.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.