BrainCool AB (publ): uppdatering avseende finansiering

Report this content

EU finansiering

BrainCool har slutfört avtalsprocessen med EU avseende finansieringen om 3 Meur av BrainCell-projektet, kommunicerat den 23 april (för mer info https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artikel/?id=57508&publisher=370). Avtalet med EU är nu godkänt. Vissa administrativa steg kvarstår, vilka beräknas vara klara i mitten av juli, varefter finansieringen beräknas vara på plats kort därefter.

Låneuppdatering

BrainCool har under året minskat bolagets kortfristiga lån från 30 Msek till 17,7 m. Bolaget har nu förlängt de återstående lånen samt upptagit ytterligare lån om 2,3 Msek (dvs totala utestående lån uppgår därmed till 20 Msek) fram till och med den 31 mars 2021. Ränta är 1,25 % per månad och ingen konverteringsrätt av lånet föreligger.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.