BrainCool AB (publ) uppdatering inom onkologi

Report this content

BrainCool uppdaterade igår 27 januari om bolagets Go To Market plan för den kommande lanseringen av Cooral System, på Aktiespararnas aktiedag i Lund.

Presentationen finns på bifogad länk: BrainCool AB - https://youtu.be/NHSAmif2p3M

Bland annat presenterade vd Martin Waleij marknads- och epidemiologiska data från en analys från sju av de största världsmarknaderna (EU-5, Japan och USA) rörande oral mukosit (OM), en potentiellt livshotande biverkan av cancerbehandling.

USA är den största marknaden för OM, både när det gäller antalet patienter som drabbas, men framförallt avseende kostnader relaterat till problemet.

BrainCools målsättning är att lansera den egenutvecklade produkten Cooral System – som med hjälp av kylbehandling motverkar oral mukosit – på USA-marknaden. Det skulle i så fall bli den första produkten på denna marknad som har potential att minska lidande för en stor patientgrupp och därmed adressera ett omfattande medicinskt behov.

VD Martin Waleij kommenterar

Redan innan den första publikationen har publicerats erhåller vi stort intresse för produkten från sjukvårdsmarknaden, försäkringsstrukturer och kapitalmarknaden. Vi noterar att Soligenix ”topline” resultat från deras fas III-studie inom området inte motsvarade förväntningarna, vilket ytterligare ökat intresset för vårt bolag, Cooral System och projekt inom onkologiområdet.

https://www.biospace.com/article/releases/soligenix-announces-topline-results-from-its-phase-3-clinical-trial-of-sgx942-for-the-treatment-of-oral-mucositis-in-head-and-neck-cancer-patients/

Intresset för området är stort i USA, dock har bolaget inte för avsikt att ta in kapital via en nyemission för att bekosta satsningar inom onkologi, däremot har processer startats för erhållande av icke utspädande finansiering från EU, samt kommersialisering från EIB (Europeiska investeringsbanken).

BrainCool fokuserar nu vidare på produktion, regulatoriska godkännande och hälsoekonomiska analyser.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar