BrainCool AB (publ): ytterligare ett genombrott i Tyskland

Report this content

Efter en snabb utvärdering på ett sjukhus i Halle och en brandkårsenhet (”Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle”, ( Se PM den från den 28augusti - https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=52653)), har regionen tagit ett snabbt beslut om att kylbehandla samtliga VF/VT- hjärtstoppspatienter. Prehospital behandling med RhinoChill™ sker i början av vårdförloppet och sedan fortsätter behandlingen på akut- och intensivvårdsavdelningar på sjukhuset.

VD Martin Waleij kommenterar;

-          Bolagets vision är att bidra till ökad patientöverlevnad och neurologisk funktion, och jag är stolt över att vi tagit ett stort steg framåt i bolagets långsiktiga strategi. Detta kan vara den största framgången i BrainCools korta historia. Nu har alltså ytterligare en region i Tyskland beslutat att behandla alla VF/VT-patienter i ett mycket tidigt skede i vårdförloppet. Beslutet härrör från tolkningen av Princess studien och underlättas naturligtvis även av ringarna på vattnet från att Freiburg tog det första steget. 

Vi har färdigställt utvärderingar av ett antal patientfall samt utbildat och tränat  akutläkare och brandkårspersonal i regionen, som är en del av ”first responder” personalen inom akutvården. Och nu kommer RhinoChill™ att införas på fyra sjukhus i regionen samt i akutläkarbilar.

Produkten kommer även att implementeras inom avdelningar för kranskärlsröntgen där kombinationsbehandlingen  hypotermi/kranskärlsröntgen kommer att vara standard.

Närmare 80 akutläkare och övrig personal kommer att utbildas under hösten i samband med den omfattande implementeringen av produkten och lanseringen av konceptet.

BrainCool är nu inne i en mycket intensiv fas och för att underlätta lanseringen kommer ett satellitmöte att anordnas under DIVI 2019 mötet i Hamburg den 4  - 6 December. Mötet är ett ett tyskt intensivvårdsmöte med över 5 000 deltagare ( Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin“ (DIVI)). Brainool kommer att genomföra ett satellitmöte där utvärderingar av bolagets produkter kommer att presenteras. Därutöver kommer Princess studien och den nya tidsanalysen att presenteras på mötet, efter den första presentationen av tidsanalysen på American Heart den 16 -17 november.

-          Ökad användning av konceptet resulterar i intäkter per behandling och kommer att leda till ytterligare intresse från andra städer och regioner. Satellitmötet på DIVI 2019, kommer att anordnas med starka tyska opinionsledare och forskarteamet som drivit Princessstudien på Karolinska Institutet. Satelitemötet innebär goda möjligheter att koncentrerat nå många läkare och beslutsfattare. Implementeringen av kombinationsbehandlingen kylning och kranskärlsröntgen, är en stark indikator på möjligheterna inom denna nisch. Den första publikationen inom det nya området kranskärlsröntgen kommer att presenteras på DIVI mötet,  avslutar VD Martin Waleij.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar