BrainCool AB (publ) får ny order på 0,5 MSEK i Asien

BrainCool AB (publ) har mottagit en första order i Vietnam. Bolaget säljer nu två enheter av BrainCool™ System samt två enheter RhinoChill™ System till en distributör inom Vinamed koncernen (Vinamed Medical Equipment Corporation). Den första orden för dessa system är på 0,5 MSEK och kommer levereras i januari 2019.

VD Martin Waleij kommenterar;

-          Vi har under det gångna året drivit ett ”produktionstransfer” projekt” för olika komponenter och förbrukningsartiklar i Vietnam. I samband med detta har vi utvärderat produkter på en klinik i Hanoi med positivt utfall, och vi etablerar nu en försäljningskanal på en växande marknad.

Vinamed är en koncern med 700 anställda och sex dotterbolag, med fokus på distribution, service och produktion av medicinteknik. Koncernen driver även prehospitalvård och flera sjukhus. Inom distribution samarbetar man bland annat med GE, Medtronic, Stryker, Hitachi m.fl . Koncernen var tidigare statlig och den dominerande aktören för resurser inom hälsovård. Sedan 2017 är Vinamed privatägt och en börsintroduktion är planerad.

VD Martin Waleij kommenterar;

-          BrainCool har efter utfärdat CE-certifikat för BrainCool™ System lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande i både Korea och Japan, med målsättningen att starta försäljning under 2019. Etableringen i Vietnam ligger således i linje med en kommande etablering i Asien för bolaget. BrainCool planerar för en långsiktig närvaro i Asien, med både distribution och produktion.

Vietnam är en starkt växande marknad och i juli 2018 enades EU och Vietnam med ett handelsavtal (Free Trade Agreement, FTA) samt ett internationellt investeringsavtal (Investment Protection Agreement, IPA). Dessa avtal förväntas godkännas inom kort, efter att översättningen till alla EU-länders respektive språk har färdigställts.

VD Martin Waleij kommenterar;

-          Att vi nu har kunnat sluta ett distributionsavtal med Vinamed koncernen är bra steg fram i Asien. Vinamed kommer agera både distributör och producent, vilket möjliggör för ett gemensamt logistikcenter för Asien i Vietnam. I samma region planerar vi även att upprätta ett utbildningscenter för träning och utbildning av våra produkter. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med Vinamed.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2018. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar