BrainCool AB: Villkorsändring i BrainCools teckningsoptioner av serie TO1, TO2 och TO3

Report this content

Den 26 februari 2020 offentliggjorde BrainCool att bolaget genomfört en riktad nyemission omfattande 2 730 000 aktier till kursen 5,50 SEK per aktie. Som en följd av att de nya aktierna registrerades hos Bolagsverket skedde en ändring av villkoren i teckningsoptionerna av serie TO1, TO2 och TO3, vilket framgår villkorens §8 avsnitt 1.1 sektion 11. Ändringen omfattar lösenpriset för samtliga tre serier som numera uppgår till 5,50 kr. I övrigt sker inga förändringar i villkoren. Lösenpriserna för de tre serierna uppgick tidigare till:

TO1               7 kr (nytt lösenpris 5,50 kr)

TO2               7 kr (nytt lösenpris 5,50 kr)

TO3               7 kr (nytt lösenpris 5,50 kr)

BrainCools VD, Martin Waleij kommenterar;

Villkorsändringen medför dels att optionsinnehavarna numera besitter optioner med ett lägre lösenpris än priset vid utgivningstidpunkten, dels att BrainCool inom det närmaste året med högre sannolikhet än tidigare kan tillföras ca 18 MSEK.

Det finns totalt utestående 3 247 335 utestående teckningsoptioner (TO 1, 1 438 817 st, TO2, 605 120 st, TO3, 1 203 398 st)

Närmaste tiden finns följande inlösenperioder:

TO3 inlösenperiod inleds 24 februari 2020 – 9 mars 2020

TO2 inlösenperiod inleds 19 mars 2020 – 2 april 2020

TO1 inlösenperiod inleds den 21 maj 2020 – 4 juni 2020

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar