BrainCool AB erhåller nytt patentgodkännande för BrainCool™ System avseende teknik med flerzonskylning

BrainCool AB (publ ) har erhållit ännu ett patentgodkännande från svenska Patent- och registreringverket (PRV) för bolagets teknik för produkten BrainCool System.

VD Martin Waleij kommenterar:

-          Vår teknik med BrainCool™ System med "flerzonskylning", dvs nedkylning av olika kroppsdelar oberoende av varandra, underlättar och förbättra kylbehandlingen och skapar ytterligare skydd för produkten. Tillsammans med patentgodkännandet i juni för att hantera frossbrytningar vid kylning är det ett stort steg för BrainCool. Det banar även väg för fler patentgodkännanden för båda tekniker i länder och regioner som bolaget prioriterar.

BrainCool har tidigare lämnat in två internationella så kallade PCT-ansökningar avseende "shivering" (P109330003) och "flerzonskylning" (P109330004). Bolaget fokuserar på att erhålla patentgodkännanden för dessa applikationer i Europa, USA, Japan och Sydkorea.

Övriga patentansökningar för produkten BrainCool™ System är inriktade på att skydda bolagets applikation av kylning av huvud/nacke, för att skapa s.k. selektiv hjärnkylning, vilket utgör en viktig del av bolagets produkt vilken även används i produkten PolarCap® System.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2018.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar