BrainCool AB erhåller patentgodkännande i Kina för teknik vid frossbrytningar (”shivering”) vid nedkylning med BrainCool System

Det kinesiska patentverket, har meddelat att man beviljat BrainCools teknik att upptäcka frossbrytningar (”shivering”) för produkten BrainCool™ System patentgodkännande i Kina (issue number: 2019050701079570).

VD Martin Waleij kommenterar;

-          Att vår teknik för att hantera frossbrytningar vid kylning nu har erhållit patentgodkännande i Kina är ännu en tydlig signal om teknikhöjden och unikiteten för vår produkt BrainCool™ System. Det banar väg för fler patentgodkännanden i länder och regioner som bolaget prioriterar.

-          Patentskydd i Kina, skapar en grund för en framtida etablering av produkten även i Kina.

BrainCool har tidigare lämnat in två internationella så kallade PCT-ansökningar avseende "shivering" (P109330003) och "flerzonskylning" (P109330004), dvs nedkylning av olika kroppsdelar oberoende av varandra, efter att båda patenten godkänts i Sverige.

Patentet för shivering är nu godkänt i både Sverige och Kina och vi fokuserar nu på att erhålla patentgodkännanden för dessa applikationer i Europa, USA, Japan och Sydkorea.

Möjligheten att hantera frossbrytningar tillsammans med selektiv hjärnkylning är viktiga komponenter i bolagets erbjudande inom neurologi. Det ligger även i linje med de unika möjligheter produkten har för temperaturkontroll vid nedkylning, dvs att kontrollera kylningen med olika effekter på olika kylzoner. Fördelarna består i minskade biverkningar och minskad risk för frossbrytningar.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar