BrainCool AB erhåller uppdaterat EC certifikat gällande till 2024-05-26

BrainCool har efter genomförd kvalitetsrevision med bolagets ”Notified Body”, tyska certifieringsorganisationen TÜV SÜD, erhållit ett uppdaterat EC certifikat (MDD 93/42/EEC Annex II) vilket gäller till och med 2024-05-26.

Det nya certifikatet är en möjlighet att verka inom MDD till och med juni 2024 även om det nya MDR (The new EU Medical Device Regulation (MDR 2017/745 EU)) träder i kraft den 26 maj 2020.

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar;

  • BrainCool är väl förberett inför införandet av det nya medicintekniska regelverket som införs inom EU under 2020. Emellertid har vi haft möjligheten att förlänga vårt certifikat under MDD till och med 2024 vilket är en stor fördel för bolaget och visar ånyo att vi ligger i framkant  inom kvalitetsäkring.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar