BrainCool AB föreslår utdelning av PolarCool AB

Styrelsen i BrainCool AB (publ) har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma fattar beslut om att bolagets aktier i PolarCool AB delas ut till BrainCools aktieägare.

Enligt förslaget bemyndigas styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Avsikten är att PolarCool AB ska noteras på Spotlight Stockmarket under hösten 2018 och styrelsen har påbörjat noteringsprocessen. Notering av PolarCool AB kommer emellertid inte att ske i omedelbar anslutning till utdelningen. Närmare tidplan för noteringen kommer att presenteras inom kort.

Kallelsen till extra bolagsstämma offentliggörs i dag i sin helhet genom ett separat pressmeddelande och kommer även att återfinnas på BrainCools samt Spotlight Stockmarkets respektive hemsidor.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018.

r mer information

Iman Ziai - CFO & Produktchef PolarCap System                                  
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera