BrainCool erhåller designpris för hemvårdsprodukt vid behandling av migrän

BrainCool har i ett samarbete med Kamprad Design Center, School of Industrial Design Lund University (Department of Design Science) utfört en survey med migränpatienter och tagit fram ett antal designkoncept. Inom ramen för utbildningen Bachelor of Fine Arts in Industrial Design har Sanni Karlsson valts ut att presentera sitt projekt DEW, vilket BrainCool äger rättigheterna till.

DEW kommer att presenteras 24 maj-1 juni på Form/Design Center i Malmö, och 1 juni i samband med en vernissage i Utställningshallen i A-huset, Lunds Tekniska Högskola, som ligger i anslutning till Ingvar Kamprad Design Centrum, IKDC.

Stort intresse för BrainCools parallella migränstudier
BrainCool AB, driver inom affärsområdet Pain Management två kliniska studier för behandling av migrän i Nederländerna och Storbritannien med bolagets CE-märkta sjukvårdsprodukt. Bägge studier har väckt stor uppmärksamhet på sina respektive marknader med ett stort antal frivilliga som anmält intresse för att delta i studierna. Bolaget driver dels en sjukhusbaserad multicenterstudie i Holland, där syftet är att behandla patienter som lagts in för avgiftning efter överdosering av triptanbaserade migränläkemedel – detta är ett vanligt förekommande problem, som paradoxalt nog orsakar just de sjukdomsbesvär man medicinerar mot, och som idag saknar läkemedelsbaserade behandlingsalternativ.

Bolagets andra studie bedrivs i Storbritannien under överinseende av brittiska National Health Services och inriktar sig på vård av migränpatienter i hemmiljö, med det primära målet att patienterna ska uppnå smärtfri status efter 2 timmars behandling. Detta är en mycket stor patientgrupp som det naturligtvis vore enormt intressant att kunna erbjuda en relativt enkel behandlingsform – särskilt en som saknar de biverkningar många traditionella migränläkemedel dras med, t.ex. trötthet, illamående, magproblem samt tryckkänsla över bröstkorg och nacke.

Parallellt med de kliniska studierna utvecklas nu en hemvårdsprodukt med stöd och bidrag av Vinnova om 2 MSEK. Projektet drivs inom ramen för utlysningen "Innovationsprojekt i företag Hösten 2017, och startade 1 december 2017.

Status i projektet är att Bolaget tagit fram, i samarbete med utvecklingsbolaget Devex Mekatronik AB, ett antal funktionsprototyper med en vikt om cirka 1,5 – 2,0 kg. Dessa kan leverera/distribuera samma effekt och kylbehandling som bolagets sjukvårdsprodukt, vilket är en anpassad version av akutvårdsprodukten RhinoChill. Målsättningen är att färdigställa en CE-märkt medicinteknisk produkt för hemsjukvård. Bolaget har inom ramen för programmet även utvecklat en ny elektronikplattform, vilken kan utnyttjas både inom projektet för hemsjukvård men även för produkten RhinoChill.

Utställning Malmö: 

Vårutställning 2018

24.05.2018 - 03.06.2018 – DEW presenteras 24.05.2018 - 01.06.18.

Öppettider kommer anges på nedan hemsida. Fri entré.

Form/Design Center

Lilla Torg 9

203 14 Malmö

Telefon 040-6645150

form@formdesigncenter.com

www.formdesigncenter.com/ 

Utställning Lund: 

“Degree Exhibition, School of Industrial Design in Lund”

01.06.18. kl 17.00 – 20.00 (Ytterligare utställningstider presenteras av skolan vid senare tillfälle)

Lunds Tekniska Högskola, Utställningshallen i A-huset

Sölvegatan 24

223 62 Lund

www.facebook.com/events/897158863790755/

www.industrialdesign.lth.se/ 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar