BrainCool erhåller genombrottsorder på två IQool™ System från två sjukhus i USA

Report this content

BrainCools amerikanska dotterbolag BrainCool Inc har erhållit genombrottsorder på två IQool™ System (varumärke BrainCool™ System på övriga marknader) från två sjukhus i delstaten Utah i USA. Sjukhusen ingår i samma kedja som har mer än tjugo sjukhus i västra USA.

VD Martin Waleij kommenterar;

-        Detta är våra första kommersiella order på IQool™ System i USA efter en lång period av utveckling, anpassning och utvärdering av systemen. Vi är nu inne i en intensiv fas av marknadsföring och införsäljning och genombrottsordern ger eko i branschen som vi hoppas ger följdverkningar i form av fler order från fler aktörer. Dessutom har vi höga förväntningar på leasing-samarbetet med MedOne Group som vi just aviserat.

Försäljningen av de två systemen avser behandling av patienter med hjärtstopp på det ena sjukhuset och behandling av neurologipatienter på det andra. Systemen är redan levererade till sjukhusen då de sedan tidigare ingått i en utvärdering. I samband med beställningarna av kylsystemen erhöll BrainCool också initiala order på kylplattor för behandling av cirka 20 patienter/ sjukhus och en utbildning av samtlig personal kommer ske i slutet av augusti.

Försäljningen är en direkt försäljning från dotterbolaget BrainCool Inc till sjukhuset. BrainCools affärsmodell består av två delar - försäljning av själva kylsystemet (ECU 100) och försäljning av kylplattor för engångsbruk som kopplas till kylsystemet. Storleken på eftermarknaden för kylplattor beror på antalet patienter som behandlas, vilken bedöms vara betydligt större än kapital försäljningen av system.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2019. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar