BrainCool etablerar distributionspartner i Turkiet

BrainCool AB (publ) har slutit ett avtal med en partner, NeCe, Co. Ltd, för distribution av bolagets produkter för hjärnkylning för Turkiet marknaden. NeCe har bred erfarenhet inom medicinteknik, bland annat med företag som ATS Medical (hjärtklaff), Biotronik (pacemaker), Coherent (laserlösningar) och Alcon (kirurgisk utrustning). Det finns redan ett system för försäkringsersättning (”reimbursment”) på plats i Turkiet för hypotermi, men marknaden består hittills utav mindre avancerade produkter.

VD Martin Waleij kommenterar:

-          Som ett led i vår satsning i regionen har vi genomfört ett antal utvärderingar av bolagets produkter BrainCool System och RhinoChill. Vi är nu med i ett antal offentliga upphandlingar i regionen och valet att etablera en lokal partner i nuläget är för att förbättra förutsättningarna att nå framgång i dessa processer.

Inbrytningen i Mellanöstern är en del in den övergripande strategin att satsa på den största marknaden i regionen, Saudiarabien, där BrainCool ser en mycket stor potential för flera av bolagets produkter och även andra specifika applikationer, såsom värmeslag- vilken även kommer vara intressant för den turkiska marknaden.

BrainCools strategi är att etablera ett nätverk av distributörer runtom världen medan fokus i Norden, Tyskland och initialt i USA ligger på direktförsäljning.

För mer information

Martin Waleij - VD                              
+46 - 733 -93 70 76                                         
E-post: martin.waleij@braincool.se                  

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar