BrainCool har slutfört rekrytering av patienter till egenvårdsstudie mot migrän

Report this content

BrainCool AB (publ) har nu slutfört rekryteringen av totalt 15 patienter till egenvårdsstudien som ska studera effekten av nedkylning för att motverka migrän. Intresset för den kliniska studien inom bolagets EU program (CoolHead) har varit stort. Varje patients tid att genomföra studieprotokollet beräknas uppgå till 2 – 4 månader, beroende på frekvensen av migränattacker.

VD Martin Waleij kommenterar:

  • Coolhead-projektet är inte BrainCools huvudfokus men det kan få intressanta spinoff-effekter tillsammans med någon samarbetspartner. Projektet är finansierat av EU och det sker i samarbete med två nordiska universitetssjukhus utan att det tar några större resurser från bolaget.

Tidigare studier som genomförts i sjukhusmiljö har visat att nedkylning via näsans slemhinnor kan  fungera som en behandling för att motverka migränbesvär. Avsikten med Coolhead är att anpassa produkt och behandling till en hemmiljö där egenvård kan genomföras med hjälp av BrainCools produkt för snabb nedkylning – RhinoChill®.

Coolhead-projektet startade i april 2019 som en treårig klinisk studie i samarbete med Lunds universitet och Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim med EU-stöd om totalt ca 10 mkr för partners i Norge, Nederländerna och Sverige, varav 5 mkr är direkt stöd direkt till BrainCool AB. Till följd av Covid-19 har projektet försenats och förlängts ett år.

Lunds universitet svarar för den kliniska studien som nu slutfört rekryteringen av 15 patienter. Studien är uppdelad i två delar, en screeningperiod och en behandlingsperiod.

I den första delen fortsätter patienten med sin ordinarie migränbehandling och registrerar effekten av den. I den andra behandlingsperioden behandlas patienten med RhinoChill®-enheten och registrerar på samma sätt effekten av den. Det möjliggör en jämförelse av effekterna från respektive behandlingsmetod.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.