BrainCool i samarbete med Morgan Stanley underlättar aktiehandel i USA

BrainCool AB (publ) har i samarbete med ett lokalt kontor för Morgan Stanley i Boston på östkusten i USA etablerat en struktur som möjliggör för medborgare i USA att enkelt investera och handla med aktier i BrainCool AB (publ), kortnamn (ticker) Brain, noterat på Spotlight Stock Market.

Som en följd av senaste årens utveckling av regelverk kring finansiella marknader i Europa och USA har det blivit allt svårare för medborgare i USA att handla aktier på mindre listor i Sverige. Vid BrainCools förvärv av RhinoChill™ betalades BeneChills aktieägare dels med kontanter och dels med nya aktier i BrainCool. BrainCool hade stora svårigheter med att fördela aktierna till BeneChills aktieägare vid den tidpunkten. Sedan dess har processen blivit ännu svårare och fram till nyligen hade varken BrainCool eller Spotlight Stock Market någon konkret lösning.

BrainCools CFO Iman Ziai kommenterar;

-          Samarbetet med Morgan Stanley innebär att vi nu har en lösning på plats. Samtidigt har BrainCool fått flera förfrågningar från dels kollegor och dels andra medborgare i USA om möjligheten att handla BrainCools värdepapper. Detta är ett stort steg som i första hand innebär en möjlighet för vår egen personal i USA att köpa aktier och teckningsoptioner i bolaget.

BrainCool kommer under hösten medverka i lokala aktiemarknadsmöten på östkusten i USA, framför allt i städer där vi har produkter installerade. Dels för att öka intresset i aktien dels för att kunna erbjuda ”secondary offerings” (riktade emissioner) till mindre grupper av privata investerare för att komplettera finansieringen av verksamheten.

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar;

-          Såväl ”temperature management” som våra projekt inom onkologi röner stort intresse hos investerare i USA, dels med hänsyn till en mycket aktiv marknad för Mergers & Acquisitions (förvärvsmarknad) och dels beroende på riskkapitalbolagens betydande investeringar i tidiga projekt.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar