• news.cision.com/
  • BrainCool/
  • BrainCool knyter till sig ledande tysk forskare och förstärker satsning på den tyska marknaden

BrainCool knyter till sig ledande tysk forskare och förstärker satsning på den tyska marknaden

Report this content

BrainCool AB (publ) har engagerat en av Tysklands ledande forskare inom medicinsk kylning, professor Dr Rainer Kollmar. Avtalet med Dr Rainer Kollmar innebär att han kommer att verka som klinisk rådgivare för bolagets produkter inom hjärnkylning samt som rådgivare till BrainCools styrelse. 

Rainer Kollmar har en lång och gedigen erfarenhet inom medicinsk kylning. Han har bland annat varit verksam vid olika universitetskliniker som Erlangen och Heidelberg. För närvarande är han verksam i Darmstadt. Rainer Kollmar har genomfört ett antal kliniska studier inom medicinsk kylning. Han var även initiativtagare, vetenskaplig samordnare och skrev protokollet till den omfattande och pågående EU-finansierade EuroHyp-studien som genomför kliniska studier av medicinsk kylning vid stroke. 

BrainCool och Rainer Kollmar kommer gemensamt även att söka EU-medel för kliniska studier och produktutveckling inom EUs olika ramprogram samt att verka för att olika kliniska studier av bolagets produkter publiceras och ges vid spridning inom branschen i första hand. Rainer Kollmar kommer även bistå BrainCool rörande patentansökningar och utvärdering av olika teknologier. 

Bolagets produkt BrainCool System har under innevarande år utvärderats på både strokepatienter och patienter med hjärtstopp i Darmstadt samt vid tre andra klinker i Tyskland och Österrike. Kylbehandlingen har optimerats och förbättrats. För att säkerställa en optimal behandling så har BrainCool även implementerat en värmefunktion, som ytterligare underlättar behandling av vakna patienter vid till exempel stroke. Behandlingen kan tillämpas även på andra möjliga patientgrupper. 

BrainCool och Rainer Kollmar kommer genom det nya samarbetet gå vidare med att etablera en fallserie på fyrtio patienter på fyra betydande tyska kliniker för att snabbt skapa ett underlag för en egen publikation på produkten. Denna viktiga studie kommer genomföras utan att BrainCool påförs några kostnader. Utvärderingen kräver inget etikgodkännande, då klinikerna använder hypotermi som klinisk praxis, men är avsedd att leda fram till en publikation. Målsättningen är att inte bara inkludera hjärtstoppspatienter utan även stroke och patienter med traumatisk hjärnskada. Fallstudien kommer utgöra ett viktigt underlag för marknadsföring och försäljning på den tyska marknaden och även internationellt.  

Bolagets huvudstrategi för marknaderna i Europa är att etablera en egen direktförsäljning samt service på de nordiska och tyska marknaderna. Tillsammans utgör dessa länder Europas enskilt största marknad för medicintekniska produkter. Dessa marknader kommer samtidigt att utgöra viktiga referenser för att etablera ett nätverk av distributörer på andra marknader. Bolagets strategi är även att kombinera de två produkterna BrainCool System och RhinoChill System på olika patientgrupper. 

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar