BrainCool och The R Adams Cowley Shock Trauma Center ("Shock Trauma") vid University of Maryland har fått ett bidrag på 100 000 USD för projektet "IQool Fever Prevention in Neuro-ICU"

Den amerikanska marknaden för temperaturreglering är indelad i två patienttyper, hjärtstillestånd och neurointensivvård.

Shock Trauma, ett av de största trauma centren i USA, utvärderar för närvarande IQool™ Systemet för köp inom feberkontrol av neurologipatienter. IQool™ har flera unika funktioner och är en intelligent, säker och enkel metod.

Dessutom utvärderar för närvarande två andra stora traumacenter på östkusten IQool ™, och BrainCool kommer att vara värd tillsammans med ledande opinionsbildare för ett satellitsymposium i New York i april, där data med produkten kommer presenteras.

Förutom ovanstående försäljningsprojekt har BrainCool och Schock Trauma ansökt om ett bidrag, varav ett nu har godkänts. Målet med bidraget, som kommer att löpa under 2020, är ​​att främja kommersialiseringen av avancerad teknik (IQool™ System) genom ett samarbete mellan universitet och industri, och att stärka ekonomin i delstaten Maryland, där BrainCools amerikanska dotterbolag är etablerat.

Projektet kommer att ledas av professor Dr. Neeraj Badjatia, författare av riktlinjerna från US Neurocritical Care Society (NCS) för temperaturhantering av feber hos patienter med akut hjärnskada. Projektet kan komma bli ett flerårigt projekt eftersom projektet kommer att vara berättigat till uppföljningsfinansiering inom tolv månader, med förbehåll för en utvärdering av resultaten från första års forskning, företagets affärsframsteg och inlämnande av ett fas II-förslag.

Bidragsprojektet kommer att fokusera på en vidareutvecklad modell för behandling av feber och utvärdera två andra patenterade produkter som utvecklats med EU-projektet BrainSave, en sensor för att mäta hjärntemperaturen och en ”microshivering” detektor.

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar;

  • Marknaden för temperaturreglering inom neurologi är i hög tillväxt i USA och projektet stödjer målet att BrainCool ska bli marknadsledande inom temperaturhantering i USA under de kommande åren. Dessutom underlättar projektet att skapa klinisk evidens för de produkter och projekt som har utvecklats inom vårt EU-projekt, BrainSave, och detta med en av de mest inflytelserika opinionsledaren inom neurointensivvård i USA.

Neurogen feber har visat sig vara relaterad till längre sjukhusvistelser hos neurologiskt skadade patienter. Feber förekommer i nästan 70% av patienterna med akut hjärnskada (ABI) som är inlagda på en neurointensiv vårdenhet (NICU) och är förknippade med dåligt utfall.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar