BrainCool senarelägger delårsrapport till 30 augusti

Report this content

Styrelsen i BrainCool AB (publ) har den 15 augusti beslutat att senarelägga publiceringen av bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2019.

Tidigare kommunicerat datum var 16 augusti 2019. Nytt datum för publicering har bestämts till 30 augusti 2019.

Anledningen till senareläggningen är pågående processer där samarbetsavtal etableras med en industriell partner.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar