BrainCool sluter leasing- och samarbetsavtal med MedOne Group för marknaden i USA

Report this content

BrainCool AB (publ) har genom sitt dotterbolag BrainCool Inc i USA slutit ett samarbetsavtal med MedOne Group som innebär en finansieringslösning till slutkund vid försäljning av IQool™ System på den amerikanska marknaden.

MedOne Group är specialiserat på finansiering av medicintekniskt utrustning till sjukhus och kliniker. Bolagets, som grundades 1991, är lokaliserat nära Salt Lake City i Utah. Med nära 30 års erfarenhet av branschen har MedOne Group arbetat med mer än hälften av alla sjukhus i USA. Bolaget har över 100 anställda.

Affärsmodellen för IQool™ System består av ett kylsystem (ECU 100) som av användarna normalt klassas som en investeringsvara. Systemet kopplas till en uppsättning av kylplattor som är engångs- eller förbrukningsartiklar.

Samarbetsavtalet innebär att BrainCool Inc säljer kylsystemet ECU 100 till MedOne Group som i sin tur hyr ut systemet till kliniker i USA genom ett leasingavtal. Lösningen är en alternativ finansiering för kliniker med den fördelen att leasingmodellen inte behöver belasta investeringsbudgeten utan ofta bokförs löpande över kostnadsbudgeten. Upplägget underlättar för en snabbare marknadspenetration och byggandet av en installerad bas. 

BrainCool Inc kommer fortsatt att sköta affären med försäljning av förbrukningsvaror och erbjuda service direkt till slutkund. En växande installerad bas är grunden för den återkommande försäljningen av förbrukningsartiklar och service för bolaget.

VD Martin Waleij kommenterar;

-        Målsättningen är att etablera 15 kunder med leasing-upplägget under 2019 vilket skapar en god grund för fortsatt tillväxt. Samtidigt kommer BrainCool Inc fortsatt att offerera direktförsäljning av system till klinker som föredrar den modellen. Samarbetet MedOne kompletterar och stärker BrainCools sammantagna marknads- och försäljningsorganisation i USA.

MedOne Group kommer att erbjuda upplägget i hela USA. Kalifornien och västkusten i USA kommer initialt att bearbetas specifikt. Här har ett gemensamt försäljningsunderlag tagits fram och nio MedOne-säljare kommer tillsammans med BrainCools personal bearbeta marknaden för att etablera produkten.

Den amerikanska marknaden för medicinsk kylning uppskattas till 180 miljoner dollar årligen. Antalet patienter för behandling vid både hjärtstillestånd och neurologi är under stark tillväxt. Samarbetet med MedOne lägger även grunden till att omfatta fler och kommande produkter från BrainCool.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar