BrainCools distributör får första order till slutkund i Sydkorea

Report this content

BrainCools distributör i Sydkorea - KCP - har erhållit den första ordern på BrainCool™ System från en slutkund som är ett sjukhus i Seuol. KCP har tidigare lagt en ramorder på 20 BrainCool™ System för försäljning till slutkunder i landet, och den första ordern för KCP är en av dessa 20.

Samarbetet med KCP har utvecklats väl. I maj erhölls marknadsgodkännande i Sydkorea. KCP var tidigare distributör för BrainCools huvudkonkurrent Bard med produkten Artic Sun. Detta avtal är nu avslutat och KCP fokuserar på BrainCools produkt BrainCool™ System. 

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar;

-        Sydkorea är en viktig marknad för BrainCool då det är en väl utvecklad marknad inom hypotermi med stark tillväxt i antalet kylda patienter. En bidragande faktor är beslutet om implementering av försäkringsersättning som beslutats av hälsoministeriet. Ersättningsnivåerna blev även högre än förväntat. Vi fokuserar nu, i samarbete med vår partner i Korea, på att etablera försäkringsersättning för vår första produkt i Korea och snabbt bygga en marknad.

-        Samtliga av KCPs återförsäljare i Sydkorea har också valt att övergå till produkten BrainCool™ System från Arctic Sun, vilket är dels är gynnsamt för en snabb marknadpenetration och dels talar för att vi är på rätt väg med vår produkt. BrainCool har under juli genomfört träning och utbildning med vår partners personal i Korea och utfört ett antal presentationer på klinik.

Ersättningsnivåerna för produkter på marknaden blev högre jämfört med vad som förväntades och som rapporterades av BrainCool i maj 2019. Produkten Artic Sun ersätts med $ 1253 och de enklare kylsystemen ersätts med $ 860 per uppsättning kylplattor.  

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar