BrainCools engagemang i PolarCool

PolarCool AB (publ) var tidigare ett helägt dotterbolag till BrainCool AB (publ). PolarCool delades ut till BrainCools aktieägare hösten 2018 och i samband med att bolaget noterades på Spotlight Markets. BrainCool har dock kvar en ägarandel i PolarCool.

Bakgrunden till PolarCools pressmeddelande igår den 15 januari 2020 angående riktad emission har sin bakgrund i att BrainCool har ett intresse av att bidra till att stabilisera PolarCool i det uppkomna läget och säkra bolagets framtid. Det avses ske genom att teckna den riktade nyemission om 0,8 mkr och verka för en nyemission om 4 mkr till en ny mindre ägargrupp som PolarCool aviserat samt delta i styrelsearbetet.

Martin Waleij, VD för BrainCool, kommenterar:

  • Vi har följt utvecklingen i PolarCool sedan noteringen. Vi ser en positiv utveckling av projektet i form av positiva studieresultat och stor uppmärksamhet i media för både produkten och nyckelpersonen i bolaget, Erik Andersson.
  • Utvecklingen av värderingen av bolaget har varit negativ och kan vi konstatera att det har varit en turbulent period i företaget vad gäller ledning och styrelse. Denna utveckling vill vi försöka hjälpa till att vända i samtliga ägares intresse.
  • Vi ser kapitaltillskottet som ett sätt stödja bolaget och kommer verka för att etablera bra ägarstruktur för bolaget. Det innebär även att BrainCool inte ser sig som rätt långsiktiga ägare, utan vi kan även sälja dessa aktier till strategiska ägare om det gynnar PolarCool och aktieägarna. BrainCool är även positiv till att alla ägare kan få möjligheten att teckna aktier i en kommande företrädesemission i PolarCool, vilket förstås är en fråga för styrelsen i PolarCool.
     

Det viktiga för oss är att bidra till en stabil verksamhet med en produkt som ger stort mervärde till drabbade patienter. Detta har tydligt visats i kliniska studier avseende tidig kylning både i BrainCool och PolarCool.

Martin Waleij                                    Jens Kinnander

VD, BrainCool                                  Styrelseordförande i BrainCool

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar