BrainCools produkt Cooral™ System erhåller formgivningsskydd (”design patent”) i USA

BrainCool AB (publ), ett medicinteknikföretag inriktat på medicinsk kylning, meddelar att det amerikanska patentverket har godkänt bolagets ansökan (US Patent and Trademark Office reference number DM/093 813 Cooling device for prevention of oral mucositis) för ett "design patent" (motsvarande formgivningsskydd på svenska) för produkten Cooral™ System.

Produkten har sedan tidigare formgivningsskydd inom EU och Japan.

Produkten erhöll patentgodkännande i Sverige rekordsnabbt och befinner sig nu in en internationell fas av immaterialrättsligt skydd, där nyhetsgranskningar har påvisat både nyhetsvärde och teknikhöjd.

Godkännandet i USA  är en förstärkning av skyddet för produkten Cooral™ System- för att motverka oral mukosit vid cancerbehandling.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2018.


r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management.

BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar