BrainCools styrelseledamot Bengt Furberg har avlidit

BrainCool AB (publ) har nåtts av det tragiska beskedet att styrelseledamoten Bengt Furberg hastigt har avlidit. Bengt har varit styrelseledamot sedan starten av verksamheten 2014.

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar;

-          Bengt har varit en osedvanligt engagerad styrelseledamot och väldigt uppskattad av kollegor i styrelsen, personal och ägare. Som vetenskaplig rådgivare inom onkologi har han varit en starkt bidragande kraft till skapandet av bolagets produkter. Våra tankar går till hans familj, vänner och anhöriga.

Som en följd av denna händelse kommer BrainCools årsstämma hållas i maj. Styrelsen har tillsammans med ett antal aktieägare inlett processen med att hitta förslag till ny styrelseledamot inför årsstämman i maj. Årsredovisningen kommer publiceras senast 3 veckor innan årsstämman. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar