Delårsrapport för perioden 2018.01.01 - 2018.06.30

Resultat i korthet 

Koncernens nyckeltal (tkr) 2018.04.01- 2017.04.01- 2018.01.01- 2017.01.01- 2017.01.01-
2018.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2017.06.30 2017.12.31
Nettoomsättning 432 512 614 547 999
Summa rörelseintäkter 1 724 1 211 2 962 1 832 5 193
Resultat efter finansiella poster -8 365 -5 382 -14 828 -12 635 -23 082
Av- och nedskrivningar av materiella och -810 -784 -1 599 -1 566 -3 142
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 8 650 40 022 8 650 40 022 28 442
Resultat per aktie (kr) -0,24 -0,23 -0,42 -0,54 -0,81


2018.04.01- 2017.04.01- 2018.01.01- 2017.01.01- 2017.01.01-
2018.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2017.06.30 2017.12.31
Nettoomsättning 432 512 614 547 999
Summa rörelseintäkter 1 724 1 211 2 962 1 832 5 193
Resultat efter finansiella poster -8 168 -5 382 -14 598 -12 635 -23 050
Av- och nedskrivningar av materiella och -804 -784 -1 599 -1 566 -3 142
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 8 128 39 972 8 128 39 972 28 434
Resultat per aktie (kr) -0,23 -0,23 -0,42 -0,54 -0,81

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar