Delårsrapport för perioden 2019.01.01 – 2019.03.31

Resultat i korthet 

Koncernens nyckeltal (tkr) 2019.01.01- 2018.01.01- 2018.01.01-
2019.03.31 2018.03.31 2018.12.31
Nettoomsättning 357 182 1 287
Summa rörelseintäkter 1 545 1 238 8 948
Resultat efter finansiella poster -11 800 -6 430 -38 939
Av- och nedskrivningar av materiella och -1 133 -795 -10 707
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 6 459 18 222 820
Resultat per aktie (kr) -0,31 -0,19 -1,10


Moderbolagets nyckeltal (tkr) 2019.01.01- 2018.01.01- 2018.01.01-
2019.03.31 2018.03.31 2018.12.31
Nettoomsättning 357 182 1 287
Summa rörelseintäkter 1 545 1 238 8 942
Resultat efter finansiella poster -11 800 -6 430 -38 006
Av- och nedskrivningar av materiella och -1 122 -795 -10 685
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 4 771 17 233 328
Resultat per aktie (kr) -0,31 -0,19 -1,07

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar