Delårsrapport för perioden 2019.04.01 - 2019.06.30

Report this content

Resultat i korthet 

Koncernens nyckeltal (tkr) 2019.04.01- 2018.04.01- 2019.01.01- 2018.01.01- 2018.01.01-
2019.06.30 2018.06.30 2019.06.30 2018.06.30 2018.12.31
Nettoomsättning 442 432 799 614 1 287
Summa rörelseintäkter 2 964 1 724 4 537 2 962 8 948
Resultat efter finansiella poster -14 633 -8 168 -26 433 -14 598 -38 939
Av- och nedskrivningar av materiella & -1 145 -810 -2 278 -1 599 -10 707
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 3 316 8 650 3 316 8 650 820
Resultat per aktie (kr) -0,37 -0,23 -0,69 -0,42 -1,10


Moderbolagets nyckeltal (tkr) 2019.04.01- 2018.04.01- 2019.01.01- 2018.01.01- 2018.01.01-
2019.06.30 2018.06.30 2019.06.30 2018.06.30 2018.12.31
Nettoomsättning 2 056 432 2 413 614 1 287
Summa rörelseintäkter 4 605 1 724 6 150 2 962 8 942
Resultat efter finansiella poster -13 931 -8 168 -25 731 -14 598 -38 006
Av- och nedskrivningar av materiella & -1 134 -804 -2 257 -1 599 -10 685
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 1 697 8 128 1 697 8 128 328
Resultat per aktie (kr) -0,36 -0,23 -0,67 -0,42 -1,07

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar