Erhåller marknadsgodkännande i Korea för BrainCool™ System

BrainCool uppnår ett regulatoriskt genombrott i Asien; BrainCool™ System godkänns i Korea som numera utgör en högintressant marknad då man har implementerat hypotermi i stor omfattning. Beslut om ”reimbursement” (ersättning via försäkringssystemet) av hypotermiprodukter förväntas tas innan halvårsskiftet 2019. Enligt preliminära uppgifter från hälsoministeriet, kommer produkten Artic Sun (från konkurrenten Bard) erhålla omkring 900 USD/uppsättning kylplattor, och de enklare kylsystemen runt 200 USD/uppsättning kylplattor. Därutöver kommer katetersystemen erhålla omkring 1200 USD/kateter.

VD Martin Waleij kommenterar;

-          Vi arbetar intensivt med att slutföra planen för lanseringen i Korea, en viktig marknad för BrainCool, med ambitionen att utmana de dominerande bolagen på marknaden. Inom affärsområdet Brain Cooling fokuserar bolaget på distribution i Asien i länder som Korea, Japan och Vietnam. De första enheterna av BrainCool™ System har levererats till kund i Vietnam under april månad, och utgör därmed BrainCools första installation på marknaden. Leveransplaner har lags upp för 2019 baserat på beställda system och en officiell lansering kommer genomförs efter sommaren. För den japanska marknaden pågår fortfarande den regulatoriska processen, alla externa tester är slutförda och ettgodkännande förväntas under 2019.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar