EuroHyp studien presenteras på 11th World Stroke Congress i Montreal, Kanada

Under World Stroke Congress 2018 som pågår 17-20 oktober i Montreal kommer Dr Jesper Petersson, Lunds Universitet, att presentera EuroHyp studien. EuroHyp studien är en fas-3 klinisk studie inom medicinsk kylning av patienter som drabbats av stroke.

Interimsgranskning av studien har tidigare visat positiva säkerhets- och tolererbarhetsdata.

Studien har avslutat vid 98 patienter på grund av problem med inklusionstakten. Studieprotokollet, arbetsbördan och kraven på kliniker har varit väldigt omfattade. Bland annat har studien registrerats både som en medicinteknisk studie och som läkemedelsstudie i Tyskland, och som sponsorland har det då gällt även för andra länder inom studien.

BrainCool har sålt ett fåtal BrainCool™ System till kliniker i studien men ser ingen finansiell påverkan av att studien nu avslutats.

VD Martin Waleij kommenterar;

-        Vi har inte utfallet av studien utan kommer kommentera den inom de närmaste dagarna. Vår erfarenhet av att kyla vakna patienter med BrainCool™ System är god och EuroHyp studien har gett värdefulla erfarenheter för bolaget. Vi kommer även återkomma med en uppdatering om våra projekt inom neurologi.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar