Fördelning av anskaffningskostnad för BrainCool-aktier med anledning av utdelning av aktier i PolarCool AB (publ)

Skatteverket har beslutat att av anskaffningskostnaden för aktier i BrainCool AB (publ) bör 84 procent hänföras till dessa aktier och 16 procent till erhållna aktier i PolarCool AB (publ).

Se nedan länk till Skatteverkets Allmänna råd, SKV A 2019:6 samt Skatteverkets meddelanden SKV M 2019:9.

https://www4.skatteverket.se/download/18.310431fa168397119551671d/1552916413864/SKV%20A%202019_6.pdf

https://www4.skatteverket.se/download/18.310431fa16839711955166aa/1552903900580/SKV%20M%202019_9.pdf

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar