• news.cision.com/
  • BrainCool/
  • Genombrottsorder för RhinoChill™ i Tyskland för pre-hospitalkylning av patienter med hjärtstopp

Genombrottsorder för RhinoChill™ i Tyskland för pre-hospitalkylning av patienter med hjärtstopp

Report this content

BrainCool AB (publ) har erhållit en första order om 10 behandlingar med produkten RhinoChill™ av St. Josefskrankenhaus, Freiburg. Ordern grundas på ett beslut i regionen att samtliga VF/ VT hjärtstoppspatienter skall kylbehandlas redan i ambulansen (samt sedan vidare på akut- och intensivvårdsavdelning på sjukhus).

RhinoChill™ är en bärbar, batteridriven och icke-invasiv produkt för snabb och tidig medicinsk kylning vid stroke och hjärtstopp. Systemet består i huvudsak av tre delar – ett kylsystem samt förbrukningsartiklar i form av en kateter som förs in i näshålan, och ett kylmedium.

BrainCool har redan ett etablerat samarbete med universitetssjukhuset i Freiburg som sedan tidigare medverkat i PRINCE och PRINCESS-studierna med bolagets produkt RhinoChill™. Över 100 patienter har även utvärderats med teknologin utanför kliniska studier. Dessutom har även BrainCell-konceptet, d.v.s. kombinationen av RhinoChill™ System och BrainCool™ System utvärderats i samband med trombektomi (strokebehandling) vid neurologi-kliniken i Freiburg.

Under augusti månad har BrainCool även erhållit order på, samt levererat och fakturerat, ytterligare 40 patientbehandlingar av sjukhusen i Essen, Darmstadt och Universitetssjukhuset i Freiburg, inom ramen för bolagets projekt att etablera produkten inom kranskärlsröntgen.

Ordervärde per behandling ligger mellan 6 000 – 10 000 sek/behandling beroende på behandlingstid och konfiguration.

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar;

-          Beslutet att etablera kylning av samtliga VF/VT patienter i ett mycket tidigt skede i vårdförloppet, är en viktig framgång för BrainCool och utgör bolagets första steg i arbetet med att etablera teknologin i tidig behandlingsfas på bred front i Tyskland. Under hösten kommer utbildning och träning att utföras med flera ambulansenheter. Den årliga potentialen överstiger 100 patienter i Freiburgområdet med en befolkning om ca en kvarts miljon människor. 

BrainCool koordinerar nu i samarbete med Universitetssjukhusen i Darmstadt och Freiburg dokumentationen för tre vetenskapliga publikationer från bolagets utvärderingar utförda i Tyskland.

BrainCell-konceptet har utvärderats för kombinerad behandling med hypotermi under kranskärlsröntgen, liksom för behandling för litrombektomi och hypotermi. 

En fallserie behandlingar med BrainCool™ System vid intensivvårdsavdelningar på hjärtstopps och- neurologipatienter kommer även att publiceras och utgöra referensunderlag för marknadsföringen internationellt.

-          Inom kranskärlsröntgen finns det ordrar och leveranser redan före publikation i vetenskapliga tidskrifter, vilket visar att vi är rätt ute även inom det här området.

-          Beslutet att implementera tidig kylning som ett resultat av PRINCESS-studien är ett litet men viktigt första steg för etableringen av vår produkt i Tyskland. Vårt huvudmål är att etablera RhinoChill™ på hela den tyska marknaden med dess drygt 80 miljoner invånare och vi ser ett stort intresse för produkten. Vi har bland annat erhållit order om 15 dockningsstationer från ett företag som utrustar ambulanser. Ordern må anses vara obetydlig i volym och vi har inte tillgång till informationen om slutkunder, dock är det en tydlig indikation på det ökade intresset att ambulanser redan förbereds för att integrera RhinoChill™, avslutar VD Martin Waleij.

När BrainCool förvärvade RhinoChill™ ingick ett stort färdigvarulager av både kylsystem förbrukningsartiklar. Därtill fortsatte produktionen av förbrukningsartiklar vid anläggningen i San Diego under cirka sex månader i syfte att bygga upp ett större färdigvarulager och inhämta kompetens kring tillverkningen. BrainCool initierade härutöver flera processer för att reducera produktionskostnaden av förbrukningsartiklarna, däribland ett samarbete med SHL Group i Taiwan för att överföra produktion av katetrar. Övriga förbrukningsartiklar produceras vid BrainCools anläggning i Lund. Bolaget har förberett för flera tusen behandlingar som kommer användas främst för den tyska marknaden, med målsättningen att starkt bidra till kassaflödet i bolaget.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar