Handel med teckningsoptioner serie TO2 2018-2021 inleds den 12 oktober 2018

Den 12 oktober 2018 inleds handeln med BrainCools teckningsoptioner av serie TO2 2018-2021, vilka nyemitterades i samband med BrainCools konvertibelemission av serie KV2 2018-2019 i augusti 2018.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag:

-Teckningsoptioner av serie TO2 kommer från och med den 12 oktober 2018 att vara föremål för handel på Spotlight Stock Market.

-Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 8,26 SEK.

-Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under nedanstående perioder:

-          19 mars till och med 2 april 2019

-          18 september till och med 2 oktober 2019

-          19 mars till och med 2 april 2020

-          18 september till och med 2 oktober 2020

-          17 mars till och med 31 mars 2021

-          17 september till och med 1 oktober 2021

-Innehavare av teckningsoptioner serie TO2 2018/2021 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer kan alltid utnyttja teckningsoptionerna till teckning av aktier, dvs från listningsdatumet 12 oktober 2018 till och med 1 oktober 2021.

-Teckningsoptioner av serie TO2 har ISIN-kod SE0011762418.

Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på BrainCools hemsida:

http://www.braincool.se/investor-relations-2/ 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar