• news.cision.com/
  • BrainCool/
  • Hyperion-studien - Theerapeutic Hypothermia After Cardiac Arrest with Non-Shockable Rhythm - visar statistiskt signifikanta resultat hos patienter med hjärtstopp presenterade vid AHA

Hyperion-studien - Theerapeutic Hypothermia After Cardiac Arrest with Non-Shockable Rhythm - visar statistiskt signifikanta resultat hos patienter med hjärtstopp presenterade vid AHA

Report this content

HYPERION-studien publicerades i New England Journal of Medicine (NEJM) den 5 oktober 2019 med en första samtidiga presentation på ESICM-mötet i Berlin, Tyskland. Studien presenterades och diskuterades även vid ReSS-mötet, en del av American Heart-mötet i Philadelphia den 16 november, 2019, som en speciell presentation av forskningsledaren (PI), Dr. Jean-Baptiste Lascarrou. Även om BrainCool inte var en del av studien kommer resultaten att ha stor inverkan på utvecklingen av marknaden för temperaturreglering. 

TTM (studier inom temperaturreglering) visade 2013 att kylning till 33°C efter hjärtstopp inte förbättrade överlevnaden eller neurologiska resultat jämfört med kylning till 36°C. (Resultaten av den studien har ifrågasatts på grundval av att många patienter inte kyldes snabbt.) Eftersom kylning till 36°C är lättare än till 33°C har det blivit en utbredd praxis i USA efter hjärtstopp, särskilt för chockerbara rytmer (ventrikulär takykardi eller fibrillering). Men endast cirka 20% av patienterna i TTM-studien hade icke-chockerbara rytmer. 

Hyperion (randomiserad, multicentrestudie) utformades för att undersöka effekten av terapeutisk temperaturreglering vid 33°C eller 37°C i denna grupp av patienter med icke-chockerbart hjärtstopp. Studien som utfördes på 25 franska intensivvårdsavdelningar visade statistisk signifikans till förmån för hypotermi-behandling hos icke-chockerbara patienter (n = 584). Det primära resultatet var positivt: då fler patienter i hypotermigruppen hade en gynnsam neurologisk status dag 90 (10,2% mot 5,7%, p = 0,047) var resultatet statistiskt signifikant. 

VD Martin Waleij kommenterar; 

-        De kliniska resultaten från Hyperion-studien öppnar upp hypotermimarknaden inom detta segment, eftersom detta är den största studiepopulationen i denna mycket allvarligt sjuka patientgrupp som visar statistiskt signifikanta resultat. Förutom de statistiskt signifikanta resultaten finns det ytterligare bevis på att 33 grader som måltemperatur leder till förbättrade resultat.

Även om BrainCool inte var en del av denna studie öppnar den för ytterligare implementering av temperaturreglering.  

Några faktorer som är värda att lyfta fram när man jämför Princess-studien med Hyperion-studien: 

- Patientpopulationen i Hyperion-studien valdes ut och randomiserades utifrån patienter som ankom till sjukhuset vid liv. I dessa patientgrupper dog ett stort antal patienter som randomiserats i Princess-studien innan de ens nådde fram till sjukhuset. 

- Tiden från randomisering till måltemperatur (33°C) var cirka 317 minuter i Hyperion-försöket. Detta kan jämföras med Princess-studien med 101 minuter i den aktiva gruppen och med 182 minuter i kontrollgruppen. Dessutom genomfördes randomiseringen i Princess-studien i genomsnitt på 17 minuter efter kollaps jämfört med Hyperion-studien, varvid den totala tiden från kollaps och till mål skulle vara upp till ~ 600 minuter om man överväger tiden före randomiseringen (300 min max) min (~ 10 timmar). Som sådan kan det vara värt att betona att BrainCell-konceptet (RhinoChill™ System + BrainCool™ System för preshopital såväl som hospital vård) potentiellt kan spara 8 timmar i genomsnitt i en mycket tidig fas, även om de endast används på sjukhus, jämfört med Hyperion-studie. 

Under frågestunden diskuterade ordföranden för GRC, professor Bernd Boettiger, avdelningen för anestesiologi och intensivvårdmedicin, University of Cologne, den långa tiden att nå måltemperaturen i försöket, upp till 5 - 6 timmar efter randomisering och slutsatsen var att en tidigare implementering av kylning skulle med stor sannolikhet leda till väsentligt förbättrade resultat. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar