Inlösenperiod för BrainCools optioner, TO1 2017-2020, 21 november – 4 december 2019

Report this content

Som en del i BrainCools avtal med L1 Capital har BrainCool delat ut vederlagsfria optioner till bolagets aktieägare för att motverka utspädning. Den 21 november – 4 december 2019 kan innehavare av optionerna (TO1) växla dessa till aktier. En (1) TO1 kan växlas till en (1) aktie, till ett pris av 7 kr.

Nuvarande marknadskurs överstiger inte inlösenkursen. Om inte marknadskursen överstiger inlösenkursen är det inte fördelaktigt att teckna i förestående inlösenperiod. Därför har anmälningssedel inte skickats ut till aktieägarna. Om aktieägare ändå vill teckna aktier ska kontakt tas med BrainCools emissionsinstitut, Eminova Fondkommission, som nås per telefon på 08-684 211 00 eller via e-post på info@eminova.se.

-Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner TO1 kan äga rum under nedanstående perioder: 

  • 21 november 2019 till och med 4 december 2019
  • 21 maj 2020 till och med 4 juni 2020
  • 20 november 2020 till och med 4 december 2020

-Innehavare av teckningsoptioner serie TO1 2017-2020 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer kan alltid utnyttja teckningsoptionerna till teckning av aktier, dvs från listningsdatumet till och med 4 december 2020. 

-Teckningsoptioner av serie TO1 har ISIN-kod SE0010713834. 

Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på BrainCools hemsida: 

http://www.braincool.se/nyemission/

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar