Inlösenperiod för BrainCools optioner, TO3 2019-2022, 26 augusti – 9 september 2019

Report this content

Som en del i BrainCools avtal med L1 Capital har BrainCool delat ut vederlagsfria optioner till bolagets aktieägare för att motverka utspädning.  

Mellan den 26 augusti och 9 september kan innehavare av BrainCool TO3 lösa in sina optioner mot aktier. En (1) TO3 kan under perioden växlas till en (1) aktie, till ett pris av 7,00 SEK. 

Totalt tillförs BrainCool cirka 8,4 MSEK om alla utestående optioner av serie TO3 löses in. 

Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå hos bank eller fondkommissionär skall kontakta sin bank för att utnyttja optionerna för teckning. 

Teckning för övriga optionsinnehavare sker genom samtidig betalning samt genom att den utskickade anmälningssedeln fylls i, signeras och insänds till emissionsinstitutet (Eminova Fondkommission) senast klockan 16.00 den 9 september 2019, via e-post på info@eminova.se

-Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner TO3 kan äga rum under nedanstående perioder: 

  • 26 augusti till och med 9 september 2019
  • 24 februari till och med 9 mars 2020
  • 24 augusti till och med 7 september 2020
  • 22 februari till och med 8 mars 2021
  • 24 augusti till och med 7 september 2021
  • 21 februari till och med 7 mars 2022

-Innehavare av teckningsoptioner serie TO3 2019-2022 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer kan alltid utnyttja teckningsoptionerna till teckning av aktier, dvs från listningsdatumet till och med 7 mars 2022. 

-Teckningsoptioner av serie TO3 har ISIN-kod SE0012481372.  

Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på BrainCools hemsida: 

http://www.braincool.se/nyemission/

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar