• news.cision.com/
  • BrainCool/
  • Inlösenperiod för BrainCools teckningsoptioner, TO2 2018-2021, 18 september – 2 oktober 2019

Inlösenperiod för BrainCools teckningsoptioner, TO2 2018-2021, 18 september – 2 oktober 2019

Report this content

Som en del i BrainCools avtal med L1 Capital har BrainCool delat ut vederlagsfria optioner till bolagets aktieägare för att motverka utspädning. Den 18 september – 2 oktober 2019 kan innehavare av optionerna (TO2) växla dessa till aktier. En (1) TO2 kan växlas till en (1) aktie, till ett pris av 7 kr.

Nuvarande marknadskurs överstiger inte inlösenkursen. Om inte marknadskursen överstiger inlösenkursen är det inte fördelaktigt att teckna i förestående inlösenperiod. Därför har anmälningssedel inte skickats ut till aktieägarna. Om aktieägare ändå vill teckna aktier ska kontakt tas med BrainCools emissionsinstitut, Eminova Fondkommission, som nås per telefon på 08-684 211 00 eller via e-post på info@eminova.se.

-Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner TO2 kan äga rum under nedanstående perioder: 

-          18 september till och med 2 oktober 2019

-          19 mars till och med 2 april 2020

-          18 september till och med 2 oktober 2020

-          17 mars till och med 31 mars 2021

-          17 september till och med 1 oktober 2021

-Innehavare av teckningsoptioner serie TO2 2018-2021 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer kan alltid utnyttja teckningsoptionerna till teckning av aktier, dvs från listningsdatumet till och med 1 oktober 2021. 

-Teckningsoptioner av serie TO2 har ISIN-kod SE0011762418. 

Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på BrainCools hemsida: 

http://www.braincool.se/nyemission 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar