Komplettering: BrainCool ABs (publ) företrädesemission övertecknad

Report this content

Kompletteringen avser tillägg om emissionskostnader.

Den 13 november avslutades teckningstiden i BrainCools företrädesemission om högst 40,1 miljoner kronor. Totalt tecknades 42 miljoner kronor, en teckningsgrad om 105%, varav 80% tecknades med företrädesrätt. Inga garantiåtaganden behövdes följaktligen utnyttjas. BrainCool tillförs 40,1 miljoner kronor före emissions- och garantikostnader vilka beräknas uppgå till 4 miljoner kronor.  

VD Martin Waleij kommenterar;

-        Jag vill tacka befintliga såväl som nytillkomna aktieägare. Med emissionslikviden fortsätter vi nu vår marknadssatsning inom hjärnkylning i Tyskland och USA samt förbereder regulatoriska marknadsgodkännanden och lansering inom onkologi.

BrainCool har genomfört företrädesemissionen utan finansiell rådgivare vilket har besparat aktieägarna cirka 3 miljoner kronor. 

Teckning och tilldelning
Genom företrädesemissionen nyemitteras 8 022 380 aktier. Cirka 80 procent av emissionsvolymen tecknades med stöd av företrädesrätt och cirka 20 procent av emissionsvolymen tecknades och tilldelas tecknare utan stöd av företrädesrätt. Garantiåtaganden behöver därmed inte tas i anspråk.

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 18 november 2019.

Aktier och aktiekapital
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 2 166 042,73 kronor fördelat på 48 134 282 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av november 2019.

Rådgivare
Advokatfirman Delphi är BrainCools legala rådgivare.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar