Konvertering i BrainCool AB (publ)

Konvertering av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017. 

Den 27 december 2017 konverterades 15 konvertibler. Antalet konvertibler kvar under den första tranchen för framtida omvandling är 155. Antal aktier och antalet röster före konverteringen var 34 269 401.

Antalet aktier och antal röster efter denna konvertering förblir 34 269 401 eftersom BrainCool har beslutat att lösa konverteringen av dessa 15 konvertibler i kontanter. Investeraren har rätt att kontant erhålla ett belopp som motsvarar antalet nya aktier som skulle ha utfärdats vid denna konvertering (226 586 aktier) multiplicerat med stängningskursen för BrainCool aktien på AktieTorget den 27 december 2017.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på BrainCools hemsida:

http://www.braincool.se/investor-relations-2/ 

För ytterligare information:

Martin Waleij - VD
Telefon: 0733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se


Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management.

BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2017.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar