Ny klinisk studie med RhinoChill™ accepterad för presentation på American Heart 2019

Report this content

En ny klinisk studie, som analyserar tidens betydelse vid det initiala skedet då hjärtstoppspatienter påbörjar nedkylning för att bibehålla maximalt intakt neurologisk vävnad, har valts ut för presentation på ReSS 2019 (Resuscitation Science Symposium 2019), som är en del av det årliga American Heart mötet.

Den kliniska studien förväntas publiceras under året och är en substudie av Princess studien som publicerades i JAMA den 7 maj 2019.

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar;

-        Att tidsanalysen av databasen för Princess studien leder till en egen publikation är mycket intressant och även förväntat eftersom en sådan analys inte var en del av publikationen i JAMA ( The Journal of the American Medical Association, May 7th, Volume 321, Number17)

Att den nu blivit utvald för presentation på ReSS mötet är förstås glädjande, och ökar intresset för produkten och konceptet.

BrainCool inväntar även ytterligare en publikation; data från princess studien (677 patienter) och föregångaren Prince (200 patienter) har slagits samman för en totalanalys, en sk. ”pooling of data”. Sammantaget är RhinoChill™ en effektiv och säker  produkt, som utvärderats och fortsätter att utvärderas ur alla aspekter-med goda resultat

Symposiumet äger rum den 16-17 november 2019 i  Philadelphia, Pennsylvania, och i sedvanlig ordning kommer BrainCool att delge marknaden information efter mötet.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar