Ny order i Mexiko för BrainCool™ System

BrainCool AB (publ) meddelade den 5 juni att produkten BrainCool™ System ( IQool System i USA) har erhållit marknadsgodkännande samt att en första order om ett system och 20 förbrukningsartiklar erhölls för en första utvärdering på en klinik i Mexiko.

Efter att produkten nu utvärderats med framgång på ovannämnda klinik, har BrainCool erhållit en ny order om ytterligare ett system, och produkterna kommer att implementeras både inom klinikens kardiologi och neurologi avdelningar.

BrainCool utvärderar för närvarande en lanseringsplan för 2019 i samarbete med distributören i Mexiko och utvärderar även en registeringsplan för bolagets andra produkter.

VD Martin Waleij kommenterar;

-        Vår satsning i Mexiko har varit lyckad. Förutom en ytterligare inkommen order är jag mycket nöjd med den utförliga kliniska utvärderingen av BrainCool™ System, som nu kommer att implementeras inom kardiologi såväl som neurologi (kylning av vakna patienter). 

-        Ordervärdet är i linje med tidigare erhållen order och med företagets plan för den mexikanska marknaden i år.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar