Nya riktlinjer för att förebygga oral mukosit (OM)

Report this content

Nya riktlinjer för att förebygga oral mukosit (OM)

De organisationer som publicerar internationellt accepterade riktlinjer för behandling och prevention av oral mukosit (MASCC/ISOO) har inför 2020 reviderat sina tidigare rekommendationer från 2013.

Av 114 publicerade artiklar granskades 36 artiklar som ansågs tillföra ny information. I artikeln omnämns två artiklar som publicerats av Ph.D. Java Walladbegi med produkten Cooral® System. Båda artiklarna är en del av Walladbegis avhandling som han försvarade tidigare i år efter 4 år som industridoktorand anställd av BrainCool AB. En av medförfattarna på artikeln som ligger till grund för de nya riktlinjerna var professor dr. Douglas Peterson som var opponent på Walladbegis avhandling. Dr. Peterson är tillträdande ordförande för American Society of Clinical Oncology (ASCO) och sakkunnig för FDA inom området.

Det väsentliga i de nya rekommendationerna är att förebyggande av OM med oral kryoterapi har uppgraderats för hematologipatienter till den högre nivån ”rekommendation”. Dessutom bekräftades rekommendationen för förebyggande av OM med oral kryoterapi hos patienter behandlade med 5-fluorouracil för behandling av solida tumörer.

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar;

  • Det är med stor tillfredsställande som vi nu noterar att principen för Cooral® rekommenderas både för hematologisk sjuka patienter men även för de patienter som erhåller 5-fluorouracilbehandling för solida tumörer.

 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar