Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017.

Antalet konvertibler som konverterades den 9 januari var 9 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 7 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 37 191 626. Genom konverteringen, och när den har registrerats hos Bolagsverket, kommer antalet aktier och antalet röster att öka med 139 968. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen och när dessa har registrerats hos Bolagsverket blir 37 331 594.

Konverteringspriset blir per 6,43 SEK aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 900 000 SEK.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på BrainCools hemsida:

http://www.braincool.se/nyemission/ 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar