Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalen som publicerades den 24 augusti och 5 november 2018.

Antalet konvertibler som konverterades den 27 februari 2019 var 9 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den andra tranchen för framtida omvandling är 0 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den tredje tranchen för framtida omvandling är 43. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 38 388 342. Genom konverteringen, och när den har registrerats hos Bolagsverket, kommer antalet aktier och antalet röster att öka med 138 461. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen och när dessa har registrerats hos Bolagsverket blir 38 526 803.

Konverteringspriset blir per 6,50 SEK aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 900 000 SEK.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på BrainCools hemsida:

http://www.braincool.se/nyemission/ 

* I det engelskspråkiga pressmeddelandet från 31 januari 2019 angavs det att antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvanlig är 2. Den korrekta hänvisningen skulle vara tranche två, med hänsyn till att tranche 1 blev fullt konverterad 21 januari 2019.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar