Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019.  

Antalet konvertibler som konverterades den 16 juli 2019 var 10 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den fjärde tranchen för framtida omvandling är 22. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 39 741 077. Genom konverteringen, och när den har registrerats hos Bolagsverket, kommer antalet aktier och antalet röster att öka med 195 694. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen och när dessa har registrerats hos Bolagsverket blir 39 936 771.

Konverteringspriset blir per 5,11 SEK aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 1 000 000 SEK.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på BrainCools hemsida:

http://www.braincool.se/nyemission/

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar