Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Report this content

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019.  

Antalet konvertibler som konverterades den 20 augusti 2019 var 10 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den fjärde tranchen för framtida omvandling är 12. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 39 936 771. Genom konverteringen, och när den har registrerats hos Bolagsverket, kommer antalet aktier och antalet röster att öka med 175 131. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen och när dessa har registrerats hos Bolagsverket blir 40 111 902.

Konverteringspriset blir per 5,71 SEK aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 1 000 000 SEK.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på BrainCools hemsida:  

http://www.braincool.se/nyemission/

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar